Soubory cookies nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.
0

Nově přidané produkty

Žádné produkty

Doručení Doručení zdarma!
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík - pokladna

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty: (s DPH)
Celkem za doručení: (s DPH) Doručení zdarma!
DPH 0,00 Kč
Celkem (s DPH)
Pokračovat v nákupu Objednat

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY

7. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY - VRÁCENÍ ZBOŽÍ (platí pro fyzické osoby)

7.1 Kupující (fyzická osoba - spotřebitel) odstupuje v souladu s ust. §7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů od smlouvy uzavřené s AHC Pressburg s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava, IČO: 35754265, DIČ: SK2021439343. Podle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji je spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

7.2 Kupující - spotřebitel je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vybavené objednávky (dle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. AHC Pressburg s.r.o. pro zákazníky - fyzické osoby - které zboží objednávali jako zaregistrovaní zákazníci, tuto lhůtu prodlužuje na 30 kalendářních dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

7.3 Zboží na vrácení musí být:,

  1. nepoškozené, nepoužívané, (uznává se pouze vyzkoušení jako v "kamenné" prodejně)
  2. kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, ...),
  3. zabalený v originálním nepoškozeném obalu
  4. včetně přiloženého dokladu o koupi a
  5. včetně vyplněného formuláře na odstoupení spotřebitele od smlouvy nebo vlastního formuláře spotřebitele

 

7.4 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 7.1 a 7.2 těchto Obchodních podmínek, je povinen:

  1. desky odstoupit od smlouvy vyplněním formuláře na odstoupení spotřebitele od smlouvy, kde vyplní všechny povinné hrubě orámované části nebo vyplněním vlastního formuláře a doručením ho prodávajícímu písemně, emailem,
  2. zaslat zboží zpět na adresu expedičního skladu prodávajícího: Mobilni-Chlazeni.cz, Nádražná 34 /A, 900 28 Ivánka pri Dunaji, Slovenská republika. Zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěný a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy),
  3. uhradit náklady spojené s vrácením zboží.

 

7.5 Po splnění podmínek podle bodů 7.1 až 7.4 těchto Obchodních podmínek je prodávající povinen:

  1. převzít zboží zpět,
  2. vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží ke kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí prodávající. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu bude obdržela oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena převodem na účet kupujícího s čím kupující odesláním objednávky výslovně souhlasí. Kupujícímu nebudou účtovány jakékoliv další poplatky.

 

Platba bude však kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

7.6 V případě nesplnění některé z podmínek podle bodů 7.1 až 7.4 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

7.7 zvracení zboží zasláno na dobírku nebude ze strany prodávajícího převzat.

7.8 Poučení ve smyslu §3 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů:

POUČENÍ O uplatnění práva SPOTŘEBITELŮ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

I. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 (pro registrované zákazníky 30) dní.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 (pro registrované zákazníky 30) dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adrese Mobilni-Chlazeni.cz, Nádražní 34 /A, 900 28 Ivánka při Dunaji, Slovenská republika, info@Mobilni-Chlazeni.cz . Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali.

Pokud máte zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.Mobilni-Chlazeni.cz . Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (například e-mailem)

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

II. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na naši adresu nebo předejte nejpozději do 14 (pro registrované zákazníky 30) dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 (pro registrované zákazníky 30) -denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Formulář na odstoupení spotřebitele od smlouvy

PDF soubor - stáhnout Acrobat Reader


Čekejte prosím ...