Soubory cookies nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.
0

Nově přidané produkty

Žádné produkty

Doručení Doručení zdarma!
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík - pokladna

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty: (s DPH)
Celkem za doručení: (s DPH) Doručení zdarma!
DPH 0,00 Kč
Celkem (s DPH)
Pokračovat v nákupu Objednat

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

9.1 Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkům v rámci objednávky zboží či zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu Mobilni-Chlazeni.cz jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů (dále jako "ZOOU"). K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky nebo registraci zákaznického účtu v rámci internetové prodejny, a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky či v registračním formuláři.

9.2 Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník v souladu se zák. č. 122/2013 Z.z. souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vybavení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné zákonné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.

9.3 Provedením registrace zákaznického účtu přes internetový obchod Mobilni-Chlazeni.cz, zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů prodávající, případně třetí osoba, jak touto společností určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registraci. Zákazník také uskutečněním zákaznické registrace a /nebo zaškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek jakoukoli formou při odesílání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním těchto jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové as předáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího na účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušná smluvní ujednání, posílaly zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č 147/2001 Sb. o reklamě a zák. č. 610/2003 Sb. o elektronické komunikaci. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, pohlaví.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

9.4 Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou: společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nezbytném pro účely doručení zboží (zejména GLS, Geis, Slovenská Pošta ).

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělen na dobu neurčitou a je možné ho kdykoliv zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou nebo elektronicky na e-mail info@Mobilni-Chlazeni.cz . Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace.

Zákazník má podle zák. č. 122/2013 Z.z. v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:

Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

 1. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávané,
 2. ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
 3. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje ke zpracování,
 4. ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 5. opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 6. likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 7. likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
 8. blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

 

Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat vůči:

 1. zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
 2. využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
 3. poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

9.5. Vaši e-mailovou adresu (žádnou jinou informaci o vaší osobě), která však samotná nestačí k identifikaci Vaší osoby, poskytujeme subjektům, které provozují cenové srovnávací portály a to zejména heureka.cz , najnakup.sk , superdeal.sk , pricemania.sk a nim podobné, sloužící ke srovnání cen zboží nabízených v internetových obchodech. Vaše e-mailová adresa je jim poskytnuta výhradně za účelem prozkoumání Vaší spokojenosti s vybavením Vaší objednávky realizované přes náš internetový obchod. Přezkoumání Vaší spokojenosti probíhá tak, že osoba provozující cenový srovnávací portál Vám může ale nemusí zaslat krátký hodnotící dotazník, který můžete nebo nemusíte vyplnit. Vaše hodnocení se následně zobrazí v hodnoceních internetového obchodu Mobilni-Chlazeni.cz uvedených na příslušném cenovém srovnávacím portálu. Zasláním vaší objednávky souhlasíte s takovým poskytnutím Vaší e-mailové adresy uvedeným subjektům.

V Bratislavě, dne 9.9.2014 | Aktualizace: 19.2.2018


webpage-titulka_13.png         dometic_1.png        mobicool.png                         enders_1.pnggreengear.png    


Čekejte prosím ...